| א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת |

 

author Roots Pe author Roots Pe author Roots Pe

פ or ף

P or PH

 

The letter Pé pronounced like English P.

 

In the middle of word it often becomes PH, still written פ

 

At the end of a word it is always PH and is written ף

 

 

 
Created: Tuesday 6 November 2007 at 22.30.54 Updated: Monday 9 July 2012 at 17.32.47